Course – Rescue Diver

คอร์สนักดำน้ำกู้ภัย
(Rescue Diver Course)

เป็นหลักสูตรที่ใช้ช่วยชีวิตนักดำน้ำในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการดำน้ำ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักดำน้ำระดับ Advance Open Water และ Emergency First Response หรือเทียบเท่ามาก่อน

สำหรับการเรียนนั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน
เรียนทฤษฎี : 6-10 ชั่วโมง
ฝึกทักษะที่สระน้ำ : 3-4 ชั่วโมง
ออกสอบภาคทะเล : 2 วัน

  • ได้รับหนังสือคู่มือนักดำน้ำกู้ภัย
  • ฝึกทักษะการกู้ภัยในสระจนชำนาญ
  • ฝึกทักษะ 12 Scenario

ราคา 14,000 บาท