Course – Open Water Diver

เป็นหลักสูตรดำน้ำสากลในขั้นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจเรียนดำน้ำแบบจริงจัง เมื่อเรียนจบคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับบัตรดำน้ำ จากสถาบัน PADI ซึ่งสามารถนำไปใช้เช่าอุปกรณ์ หรือซื้อทริปดำน้ำได้ทั่วโลก โดยความลึกสูงสุดที่สามารถดำได้คือ 18 เมตร

การเรียนในคอร์ส OPEN WATER นี้แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน
1. ภาคทฤษฎี 2. ภาคปฏิบัติ(สระว่ายน้ำ) 3. ออกสอบภาคทะเล

DAY 1
เรียนภาคทฤษฎี (Theory) เรียน 5 บทใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง
การเป็นนักดำน้ำ เรียนรู้เรื่องความกดดันอากาศ อุปกรณ์การดำน้ำ การมองเห็น การได้ยินใต้น้ำ การสูญเสียความร้อน ระบบบัดดี้ สภาวะแวดล้อมในการดำน้ำ ทฤษฎี และกฎของการดำน้ำ เรียนรู้การใช้ Dive Computer โรคของการดำน้ำ
สอบทฤษฎี

DAY 2 -3
เรียนภาคปฏิบัติ ฝีกทักษะในสระน้ำ (Confined Water) ใช้เวลาประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

จะมีการทดสอบความสามารถในการว่ายน้ำและลอยตัวเบื้องต้น
>> ว่ายน้ำตัวเปล่า 200 m. หรือว่ายน้ำพร้อม Mask Snorkel Fins 300 m.
>> ลอยตัวที่ผิวน้ำเป็นเวลา 10 นาที

** สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่สนใจที่จะเรียนดำน้ำ ทางโรงเรียนจะสอนเทคนิคการลอยตัวและการว่ายน้ำให้ อาจจะใช้เวลามากขึ้นในการเรียน

ทักษะที่ฝึกในสระ
การว่ายน้ำและการลอยตัว
ฝึกการประกอบและ การถอดอุปกรณ์
การตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำของตนเองและบัดดี้
ฝึกหายใจใต้น้ำ
ฝึกเทคนิคการเคลียร์หน้ากาก
ฝึกเทคนิคการปรับสมดุลช่องหู
ฝึกการตีฟินอย่างถูกวิธี
การหา Regulator
การฝึกการแก้ปัญหาใต้น้ำ
ช่วยเหลือบัดดี้
ฝึกการลอยตัว
ฝึกเทคนิคในการลงน้ำพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ ในสถานการณ์ต่างๆ

การฝึกทักษะเหล่านี้ ผู้ฝึกสอนจะฝึกให้ จนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างชำนาญ หากเรียนจบแล้วแต่ยังไม่มั่นใจ นักเรียนสามารถลงสระได้อีก จนกว่าจะมั่นใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

DAY 4-5
ออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล (Open Sea)
ฝึกดำน้ำจำนวน 4 ไดฟ์ (2 วัน วันละ 2 ไดฟ์)
ซึ่งเป็นการนำทักษะที่เราฝึกในสระน้ำไปใช้ในทะเลจริง เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของทะเล Skill ที่จะนำมาฝึกมีดังนี้
การจัดเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำ
การวางแผนการดำน้ำ
การขึ้นลงจากน้ำ
การดำลงสู่ใต้ทะเล และการขึ้นสู่ผิวน้ำแบบปลอดภัย
การปรับสมดุลในช่องหู
การหายใจใต้น้ำ
การว่ายน้ำและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
การดำน้ำจริงในทะเลเปิด

สอบภาคทะเลบริเวณ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เรือที่ออกสอบ
Warasin Diving

ที่พักที่สัตหีบ
www.warasinresort.com
www.baanrimkao.com