Course – Dive Master

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักดำน้ำที่ต้องการเข้าสู่การเป็นนักดำน้ำมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้คุณได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์การดำน้ำให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐานในระดับมืออาชีพจบแล้วสามารถเป็นผู้นำในการดำน้ำ ( Dive Leader) เป็นผู้ช่วยครูผู้ฝึกสอน เรียนรู้การจัดการดำน้ำ เรียนรู้การวางแผนการดำน้ำ,เรียนรู้การจัดทริป,เรียนรู้การจัดการสอนซึ่งเป็นพื้นฐานในการเป็นครูผู้ฝึกสอน (Instructor)